Geir Stormoen
Billedkunstner/billedhogger

Forside
CV
CV in english
Kontakt

Utvalgte prosjekter
Haugsåsen aldershjem
Høgskolen i Bodø
Nannestad videregående skole
Grønnegården Borettslag, Oslo
Minnesmerke Averøy
Telenor, Trondheim
Oslo Lufthavn, Gardermoen
Fjell bu- og servicesenter
Monument over Leiv Eiriksson
Nøtterøy Kulturhus
Harstad Kulturhus
Kulturhuset i Ål
Aker Brygge
Regjeringens pressesenter
NTNU, Dragvoll, Trondheim
Skulpturarbeider
Prosjekt «Kongle»
Bygdøy, Oslo
Bærums Verk
"Thor Heyerdahl" i Larvik

Aktuelt

Høgskolen i Bodø

Sett mot hovedinngang

Sett mot hovedinngang

PausePlay

2005 Romkunstprosjekt for adkomstplassen foran høgskolens hovedinngang. Prosjektet ble realisert på bakgrunn av en lukket konkurranse og består av tre runde felt-to med lav beplantning og et med skulpturobjekter i naturstein på et belegg av lys grå smågatestein. Mot glassfasaden til biblioteket er plassert sitte-elementer i lys granitt.
Motivet for utformingen har tilknytning til fagkretsen ved høgskolen som b.la. omfatter fiskerifag, og nærheten til hav og kystmiljø.